Page 10 - educos - kunst kwartet boekje klein
P. 10

Kunstkwartet - Curaçao
Begin
In onze snel globaliserende wereld is de Homo Sapiens (Denkende Mens) en de Homo Faber (Werkende Mens) steeds belangrijker. Meer en meer wordt de Homo Ludens (Spelende, Creatieve Mens), die in elk kind (en ook in elke volwassene) schuilt, vergeten.
Kijk en luister maar eens naar de indrukwekkende TedTalk van Sir Ken Robinson (Brits hoogleraar kunstonderwijs en onderwijsadviseur Unesco).
In zijn fameuze, indringende betoog ‘How do schools kill creativity?’ constateert hij dat ieder kind, waar ook ter wereld, creatief is, maar eenmaal volwassen vaak niet meer. Dat blijft voorbehouden aan die happy few, de artiesten, de kunstenaars.
Vandaar dit initiatief ... Laat kinderen op Curaçao spelen met kunst, leer ze over kunst, breng ze liefde en respect bij voor kunst.
10 


   8   9   10   11   12